Bindvävsmassage

Bindvävsmassage - Tysk klassisk massage

Idrotts- & cirkulationsmassage.

Fysisk & psykisk stress ökar spänningsgraden i kroppen med förtätad bindväv som följd. Det kan upplevas som om ”kostymen är för trång” – det drar i vävnaderna vid rörelse.

Vid idrottsskador och efter operationer skapas ärrvävnad (bindväv), vilken ofta ger upphov till smärta, rörelse- & cirkulationsnedsättning.

Delar av denna behandling är också mycket effektiv vid mjölkstockning, och ger ofta omedelbar effekt.

Bindvävsmassage är en unik vetenskaplig och forskningsbaserad massagemetod som påverkar blodcirkulationen och nervsystemet mycket starkt och är en resultatinriktad och rehabiliterande terapiform.
Utmärkt vid idrottsskador, långvariga muskelspänningar och efter operationer.

Behandlingen ger en underbart avslappnande effekt och den gör inte ont då tekniken är att dra bindväven och inte slita isär.

 

Ett paket om 5 grundbehandlingar ger en bra grund att komma tillrätta med diffusa och långvariga problem.
Bindvävsmassage grundkur ca 5 x 35 min.  

 

OBS! Bindvävsmassage påverkar blodcirkulationen mycket kraftigt. Ges därför endast till fullt friska personer och inte tidigare än sex månader efter ev. operation. Fråga om det finns någon sjukdomsbild.

Kontraindiktationer - när du EJ bör ta bindvävsmassage:

  • 1. Akuta inflammationer
  • 2. Infektioner
  • 3. Blödningar
  • 4. Färska sår
  • 5. Gipsbehandling
  • 6. instabilitet i den passiva rörelseapparaten
  • 7. Menstruation
  • 8. Graviditet

 

Metoden utvecklades på Universitetskliniken i Freiburg – Tyskland på 1930-talet.